Zalety pływania niemowląt w komentarzach specjalistów.


OCENA EFEKTÓW PŁYWANIA U DZIECI W OKRESIE NIEMOWLĘCYM I PONIEMOWLĘCYM W ŚWIETLE OPINII RODZICÓW


FRAGMENT
Autor mgr fizjoterapii Adam Kin
instruktor SZKOŁY PŁYWANIA – PŁYWANIE SZKRABÓW aktywności określanej jak pływanie niemowląt

Praca magisterska napisana
w Katedrze Fizjoterapii Układu Nerwowego
i Narządu Ruchu pod kierunkiem
dr Małgorzaty Matyja


Tak więc aktywność ruchowa małych dzieci w środowisku wodnym, według wielu opinii pediatrów, psychologów i specjalistów z zakresu pływania, ma niezwykle pozytywny wpływ na ich rozwój..
Specjaliści coraz częściej wskazują na zalety takiej aktywności. Świadczą o tym min. Poniżej przytoczone wypowiedzi świata nauki nt. aktywności jaką jest nauka pływania dla niemowląt i małych dzieci.

Prof. Hellbiigge z Monachium twierdzi:
Pływanie w wieku niemowlęcym i wczesnym dzieciństwie oddziałuje silnie psychicznie
i fizycznie na rozwój dziecka i stanowi jedno z ważniejszych zaleceń lekarzy, jeśli chodzi o stymulowanie tego procesu”.

Pofesor Betke z Monachium:
Pływanie jest dla dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym tak samo ważne jak okresowe szczepienia. Dzięki przebywaniu i zabawom w wodzie można by uniknąć, czy chociażby zmniejszyć u niego ryzyko wad postawy i zaburzeń układu krążenia, które to dolegliwości SA skutkiem obecnej cywilizacji”.

Profesor Diem z Kolonii:
Dzieci uczestniczące w zajęciach z pływania są bardziej otwarte na otoczenie oraz szybciej nawiązują kontakty w grupie. Łagodniej reagują na niepowodzenia i nie są tak nieśmiałe. Są natomiast aktywniejsze i zarazem inteligentniejsze, a także o wiele lepiej mogą poznać swoje ciało niż inne dzieci”.

Profesor Rosemeyer z Monachium:
Pływanie w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym jest z punktu widzenia ortopedy najlepszą, godna polecenia metoda ćwiczenia aparatu ruchowego i układu kostnego”.[31]

Badania przeprowadzone przez profesor Liselott Diem w latach 1974 – 1976
w Niemieckim Kolegium Sportowym w Kolonii, wykazało, że dzieci, które nauczyły się pływać we wczesnym wieku wykazywały zaawansowany rozwój w zakresie:
- sprawności motorycznej,
- czasie reakcji,
- możliwościach koncentracji,
- inteligencji,
- zachowaniach społecznych,
- kontaktach społecznych,
- niezależności,
- radzeniu sobie z nowymi, nieznanymi sytuacjami.
Ogólnie mówiąc, dzieci były lepiej przystosowane niż ich rówieśnicy, którzy nie uczestniczyli w programach wczesnego pływania, a wzrost w poczuciu własnej wartości
i niezależności związany z pływaniem były podawane jako dodatkowe czynniki. Badanie stwierdziło również, że dzieci, które pływały od wczesnych lat skorzystały z pozytywnej interakcji i więzi z rodzicem. [7,24]
Z wyrażonych opinii oraz licznych badań wnioskujemy bezsprzeczną korzyść takie formy stymulacji organizmu już w wieku niemowlęcym. Aby jednak można było mówić
o osiągniętym efekcie i w pełni wykorzystać walory pływania i środowiska wodnego (zwłaszcza w tak młodym wieku). Niezbędne jest zastosowanie się do jednej podstawowej zasady zaczerpniętej z metodyki a mianowicie zasady systematyczności. Tylko regularne
i systematyczne uczęszczanie na zajęcia (wg. K. Pietrusika min. 1 raz w tygodniu)pozwoli na osiągnięcie pożądanych i omówionych rezultatów. Nie należy jednak oczekiwać,
że każde dziecko posiądzie te same cechy w tym samym stopniu.
Należy również dodać, że do rozpoczęcia takiej formy aktywności konieczny jest bezwzględny brak przeciwwskazań lekarskich do takiej formy zajęć.


Przypis:
Autor artykułu prowadzi zajęcia – pływanie niemowląt i małych dzieci na ternie górnego śląska.


Lokalizacje na których prowadzona jest nauka pływania dla niemowląt i małych dzieci to miejscowości wypisane poniżej.
Aby wyszukać wpisz do wyszukiwarki: nauka pływania dla niemowląt i małych dzieci i jedno z miast (Radlin, Pawłowice, Skoczów, Gorzyce, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie Zdrój, Żory, Rybnik, Cieszyn, Bielsko - Biała).
Lub prościej:
Pływanie niemowląt Radlin, Pływanie niemowląt Rybnik, Pływanie niemowląt Pawłowice, Pływanie niemowląt Skoczów, Pływanie niemowląt Cieszyn, Pływanie niemowląt Żory, Pływanie niemowląt Wodzisław Śląski
Pływanie niemowląt Jastrzębie Zdrój, Pływanie niemowląt Dąbrowa Górnicza, Pływanie niemowląt Bielsko – Biała


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Odpowiedz "Zalety pływania niemowląt w komentarzach specjalistów."

Prześlij komentarz